Zabezpieczenie pagaré notarial

 

  1. Zakup nieruchomości z oferty Samana Group lub inwestycja za pośrednictwem naszych instrumentów inwestycyjnych, zabezpieczone są na majątku firmy za sprawą pagaré notarial.

  2. Pagaré notarial to akt urzędowy, który posiada moc prawną na podstawie art. 545 kodeksu postępowania cywilnego Republiki Dominikańskiej.

  3. Pagaré notarial, czyli weksel notarialny, to dominikański odpowiednik polskiego art. 777 par. 1 pkt 4 lub 5 K.p.c., czyli aktu notarialnego, w którym dłużnik poddaje się egzekucji z całego swojego majątku bez konieczności przeprowadzenia postępowania sądowego.

  4. Oto przebieg procedury Pagaré notarial

   • Dokument sporządzany jest przed notariuszem, a także w obecności dwóch niezależnych świadków, którzy udzielają publicznej wiary zobowiązaniom uzgodnionym pomiędzy stronami umowy.
   • Dokument zostaje zarejestrowany w rejestrze cywilnym gminy i w protokole notarialnym.
   • Dodatkowo, notariusz wydaje poświadczenie notarialne potwierdzające, że weksel notarialny istnieje w archiwach na jego odpowiedzialność.
   • W przypadku niewykonania zobowiązania przez dłużnika, wydawany jest tytuł wykonawczy z notarialnym poświadczeniem w nagłówku aktu.
   • Po upływie terminu zapłaty zobowiązania można zwrócić się w szczególności do wydziału egzekucyjnego prokuratury w celu wyegzekwowania należności.
   • Takie zobowiązanie może być także egzekwowane z rachunków bankowych lub pieniędzy należnych dłużnikowi od osób trzecich.

  5. Zalety pagaré notarial

   • Pagaré notarial udziela wierzycielom zabezpieczenia na majątku dłużnika, dlatego to rozwiązanie zapewniające silne bezpieczeństwo transakcji handlowych. Wszystkie transakcje z Samana Group zabezpieczone są na majątku firmy, m.in. na ziemiach należących do Samana Group o wycenionej wartości 10 milionów USD.
   • Ponieważ pagaré notarial jest dokumentem urzędowym, nie wymaga orzeczenia sądowego w celu egzekwowania należności.
   • To oznacza, że wierzyciel może bezpośrednio prosić o pomoc w egzekucji swoich należności różnego rodzaju władze publiczne, w tym organy ścigania, bez potrzeby wszczynania procesu sądowego.
   • Posiadając moc wykonawczą wyroku, pagare notarial znacząco skraca czas egzekucji długu w stosunku do hipoteki lub uzyskiwania wyroku sądu.
   • W praktyce oznacza to, że możliwości dochodzenia swoich należności w Dominikanie są większe niż w Polsce, gdzie egzekucją należności zajmuje się wyłącznie komornik.

  6. Przedstawiamy także nieprzysięgłe tłumaczenie art. 545 dominikańskiego Kodeksu Postępowania Cywilnego, dotyczącego pagaré notarial.

   Wykonalne są wyroki i inne orzeczenia sądowe oraz akty notarialne, które zawierają obowiązek zapłaty kwot pieniężnych, zarówno okresowych, jak i stałych; jak również drugie lub kolejne egzemplarze tych samych orzeczeń i aktów, które są wydane zgodnie z prawem w zastępstwie pierwszego.

   Bez uszczerbku dla innych uprawnień przyznanych im przez prawo, ogólnym obowiązkiem przedstawicieli prokuratury, komorników i urzędników jest udzielanie pomocy w wykonywaniu kar i aktów, którym zgodnie z niniejszym artykułem nadano moc wykonawczą, pod warunkiem, że są one zgodne z prawem i wykonalne, w każdym przypadku, gdy są one prawnie wymagane.

  7. Pagaré notarial to najsilniejsze możliwe zabezpieczenie, które może otrzymać klient kupujący nieruchomość w Dominikanie.
  8. W ocenie niezależnej polskiej kancelarii prawnej, pagaré notarial stanowi bardzo silne zabezpieczenie dla wierzyciela, znacznie silniejsze niż polska hipoteka.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji w przypadku pytań lub wątpliwości!

[email protected]

(+) 48 570 597 553